Bojím sa, že záležitosti ohľadom BGP sú zložité. Nemôžu spôsobiť zbytočné problémy?

Konfigurácia protokolu BGP vo veľkých sieťach je skutočne komplexnou záležitosťou, ktorej by sa mal venovať kvalifikovaný špecialista. Pre pripojenie koncovej siete je však konfigurácia veľmi jednoduchá a úplne bezproblémová. Na väčšine zariadení typicky predstavuje niekoľko konfiguračných riadkov, prípadne je vykonateľná webovým rozhraním.